Mengenal Harim bin Hayyan

Harim bin Hayyan al-‘Abdiy al-Azdiy al-Bashriy (salah seorang ulama tabi’in). Pernah meriwayatkan hadist dari Umar bin Khattab dan banyak dari kalangan Tabi’in yang mengambil hadist pada Harim bin Hayyan di antaranya al-Hasan al-Bashriy. Pernah memimpin peperangan di masa khalifah Umar bi Khattab ra dan Utsman bin Affan ra di Persia.

Kata Hikmah Harim bin Hayyan

Ibnu Said berkata: Harim bin Hayyan adalah seorang pekerja milik Umar bin Khattab ra, dia seorang yang dapat dipercaya. Memiliki keutamaan dan Ahli Ibadah. Konon dia berinama Harim karena dia berada di dalam kandungan ibunya selama dua tahun, sampai-sampai giginya tubuh.

Abu al-Qasim Ibnu Asakir berkata: “Pada suatu malam, saat Harim bin Hayyan sampai di Damaskus dalam rangka mencari keberadaan Uwais al-Qarni. Dia menjerit sembari mengatakan:

عجبت من الجنة كيف نام طالبها؟! وعحبت من النار كيف نام هاربها؟!

“Aku heran pada orang yang mencari surga, bagaimana dia bisa nyenyak tidur?! Aku heran pada orang yang takut neraka, bagaimana dia bisa nyenyak tidur?!”.

Qatadah mengatakan: “Harim bin Hayyan pernah mengatakan:

ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه ودهم

“Tiadalah seorang hamba menghadapkan hatinya kepada Allah ﷻ kecuali Allah ﷻ akan menghadapkan hati-hati orang beriman kepadanya sampai Allah ﷻ memberikannya kasih sayang mereka.”

Kisah Wafatnya Harim

Diriwayatkan dari Hisyam dari al-Hasan al-Bishri, beliau berkata: “Harim bin Hayyan wafat di siang hari saat panas menyengat dalam sebuah peperangan, tatkala tangan orang-orang melepas jenazah Harim bin Hayyan ke liang kubur. Tiba-tiba awan muncul di langit dan menaungi pusaranya, setelah itu hujan turun dengan lebatnya namun anehnya tidak setetes pun air yang masuk ke dalam liang kuburannya dan dengan ajaib setelah pemakaman selesai rumput-rumput seketika tumbuh menghiasai pusara Harim bin Hayyan.

Waallahu A’lamu

قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلى درجاتهم واعاد علينا من بركاتهم وامطر علينا غوث كرماتهم. شيئ لله لهم الفاتحة…

📎Refrensi:

☑Siyaru ‘Alamin Nubala| Muassasah ar-Risalah| Juz 4, Hal 48-50| al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz Dzahabiy|

☑Siraju at-Thalibin ala Syarhi Mihaju al-Baidin| Daru al-Kutub al-Ilmiyah 1971| Juz 1, Hal 203| Syaikh Ihasan Muhammad Dahlan al-Jamfasi al-Kadiriy|

Related Posts