Ummu Aiman dan Setimba Air dari Langit

Ummu Aiman ra [¹] pernah bercerita: “Pada saat aku hijrah ke Madinah al-Munawwarah bersama Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang masuk Islam, aku berjalan kaki dalam keadaan berpuasa. Tidak memiliki sedikit pun bekal atau pun minuman hingga acapkali tersiksa oleh kehausan karena panas yang begitu menyengat di tengah sahara.

Ketika sampai di desa Munsharif sebelum desa Ruha’a matahari telah tenggelam dan waktu berbuka tiba, aku hanya diam menahan lapar dan dahaga sembari berdoa semoga Allah ﷻ memberi pertolongan pada kami.

Tidak lama, tiba-tiba Allah ﷻ menurunkan karamah-Nya kepadaku tanpa diketahui seorang pun di dekatku dengan menurunkan sebuah ember besar dari langit yang diselimuti cahaya putih. Aku minum sepuasnya dari ember itu hingga lapar dan dahagaku sirna.

Setelah peristiwa itu aku tidak pernah lagi mengalami kehausan meski harus berpuasa di bawah terik matahari yang paling panas sekali pun”.
______________________
[¹] Nama asli Ummu Aiman ra adalah Barakah binti Tsa’labah bin Amr bin Hashan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu’man. Ia seorang kulit hitam dan berasal dari negeri Habasyah (sekarang Ethiopia). Ia ibarat ibu kedua bagi Rasulullah ﷺ setelah Aminah binti Wahab. Sebagaiman sabda Rasulullah ﷺ: “Ummu Aiman adalah ibu setelah ibuku (Aminah binti Wahab). Ia adalah seorang budak perempuan peninggalan ayah Rasulullah ﷺ, Abdullah bin Abdul Muthalib.

Referensi

📑Muhammad bin Said bin Mani’ al-Hasyimiy al-Basyriy al-Masyhur bi Ibni Said| Daru al-Kutub Ilmiyyah| Ath-Thabaqu al-Kubro juz 8 halaman 178

📑Syamsu ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabiy| Muassisatu ar-Risalah| Sira A’lamu an-Nubala juz 2 halaman 224

Related Posts