Syair Sayyidah Aminah yang Membuat Habib Umar Menangis - Atorcator

Syair Sayyidah Aminah yang Membuat Habib Umar Menangis

Guru Mulia Al-Habib Umar tatkala mengingat dan membaca kejadian masa lampau, sejarah manusia termulia, maka tak kuasa beliau tahan air matanya.

Yang dibaca Habib Umar adalah tentang kesaksian Ibunda Rasulullah Saw., Sayyidah Aminah binti Wahb, tentang kenabian putranya yang beliau sampaikan di hadapan Nabi Saw. menjelang kewafatan Sang Bunda. Dan waktu itu Nabi Saw. masih berumur 5 tahunan.(Khashaish al-Kubra karya al-Imam Abdurrahman Jalaluddin as-Shuyuthi).

Sayyidah Aminah binti Wahb az-Zuhriyyah, diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dari Ummu Samma’ah binti Abi Ruhm dari ibunya berkata: “Aku menyaksikan Aminah di sakitnya yang dia wafat karenanya, dan Nabi Muhammad Saw. masih kecil berumur lima tahun berada di bagian kepala bundanya. Sayyidah Aminah pun memandang Nabi Muhammad Saw. dan bersyair:

بارك فيك الله من غلامِ يا ابن الذي من حومة الحمامِ
نجا بعون الملِكِ المنعامِ فُوديَ غداة الضرب بالسهامِ
بمائة من إبل سوامِ إن صحَّ ما أبصرتُ في منامِي
فأنتَ مبعوث إلى الأنامِ من عند ذي الجلال والإكرامِ
تُبعث في الحل وفي الحرامِ تبعث بالتحقيق والإسلامِ
دين أبيك البرِّ إبراهامِ تبعث بالتخفيف والإسلامِ
أن لا تواليها مع الأقوامِ فالله أنهاك عن الأصنامِ
Kemudian Sayyidah Aminah berkata
“Setiap yang hidup mati, yang baru lapuk, yang tua lenyap, dan aku akan wafat dan namaku akan terus diingat, aku meninggalkan seorang

komentar

Related Posts