Keutamaan Menghafal Al-Qur`an (Part 2)

Alquran

Ketiga: Penghafal Al-Qur`an akan memakai mahkota kehormatan. Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Penghafal Al-Qur`an akan datang pada hari Kiamat, kemudian Al-Qur`an akan berkata, Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia, kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah (kehormatan), “A-Qur`an kembali meminta, “Wahai Tuhanku tambahkanlah, maka orang itu dipakaikan jubah karomah. “Kemudian Al-Qur`an memohon lagi, “Wahai Tuhanku ridhoilah dia, maka Allah meridloinya. “Dan diperintahkan kepada orang itu, “Bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat surga), dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. (HR At Tirmidzi).

Keempat : Dapat membahagiakan kedua orang tua, sebab orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Qur`an memperoleh pahala khusus. “Dari Buraidah Al-Aslami, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, “Pada Hari Kiamat nanti, Al-Qur`an akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Qur`an akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, “Apakah Anda mengenalku?‘ Penghafal tadi menjawab, ‘Saya tidak mengenal kamu, ‘Al-Qur`an berkata, ‘Saya adalah kawanmu, Al-Qur`an yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya dan kami pada hari ini di belakang semua dagangan.

‘Maka penghafal Al-Qur`an tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan di beri kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya di pasang mahkota perkasa. Sedang kedua orangtuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orangtua itu lalu bertanya, “Kenapa kami diberi dengan pakaian seperti ini?’ Kemudian dijawab, ‘Karena anakmu hafal Al-Qur`an. ‘Kemudian kepada penghafal Al-Qur`an tadi diperintahkan, ‘Bagalah dan naiklah ke tingkat tingkat surga dan kamar-kamarnya’.” (HR Ahmad).

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membaca Al-Qur`an, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari Kiamat, cahayanya seperti cahaya matahari, kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah (kemuliaan) yang tidak pernah didapatkan di dunia, keduanya bertanya: mengapa kami dipakaikan jubah ini, dijawab, “Kerena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Qur`an.” (HR Al Hakim).

Semoga kita sebagai orangtua masih berkesempatan terus bisa memotivasi dan memerintahkan anak-anak kita untuk membaca, menghafal dan mempelajari Al-Qur`an serta mengamalkannya. Aamiin.

Disambung selanjutnya…

Yogyakarta, 26 Syawal 1442 H/ 7 Juni 2021 M

Related Posts